עפרונות-צבעוניים.jpg

איורים לעיתון 'המודיע הצעיר'