עפרונות-צבעוניים.jpg

איורים לעיתון הילדים 'חברים'

מבית שבועון 'בקהילה'