נקודות

עיצוב גריד לעיתון הילדים מבית עיתון 'המבשר'

עמודים לדוגמה: