כריכה-תפילת-אסתר.jpg

בחצר המלכות

חוברת תפילות וסגולות לימי הפורים

עמודים לדוגמה: