כריכה-תוכניה.jpg

עיצוב תוכניה

לפעילות קיץ של סמינר 'בנות ויז'ניץ'

עמודים לדוגמה: