במה אברכך

עיצוב כריכה לחוברת בענייני ט"ו בשבט וברכות