כריכה פינק.jpg

אסופת זיכרון

לרגל יום השנה הראשון
לפטירתו של הר' הרשל פינק ז"ל

עמודים לדוגמה: